Finančně jsme podpořili činnosti spolku Společnou cestou s námi z.ú., který podporuje rodiny sociálně znevýhodněné nebo rodiny s handicapovaným členem. Během pravidelných společných setkání mají rodiny možnost vyzkoušet různé kompenzační pomůcky a tím zjistit, jak je náročné pro postiženého člověka, zvládat pro zdravé lidi běžné denní úkony.

Hlavním úkolem spolku je však postupné zajištění prostředků na vybudování Domova pro osoby se zdravotním postižením. Toto zařízení zajistí budoucnost postižených velkých dětí, které ukončí povinnou školní docházku a s přibývajícími roky se péče doma o ně stává velice fyzicky náročná. Vzhledem k jejich váhovému růstu a často i deformitám těla, podle druhu handicapu, je manipulace s nimi pro samotnou matku, která ve většině případů zůstává s takovým dítětem doma sama, vysilující. Pomáhejte také – www.spolecnoucestou.cz