POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV SPOLOČNOSTI Delikomat Slovensko, spol. s r.o.

Našou hlavnou činnosťou je prevádzkovanie nápojových a potravinových automatov, zaisťujeme pravidelné doplňovanie surovín, servis a ďalšie služby.

Vo všetkých oblastiach našej obchodnej činnosti pracujeme dennodenne s dôvernými, čiastočne dokonca chúlostivými informáciami. Na starostlivé zaobchádzanie s údajmi kladieme veľký dôraz. Preto sa riadime platnými ustanoveniami na ochranu údajov. S vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne.

Rozsah platnosti

Toto prehlásenie na ochranu osobných údajov má užívateľov týchto webových stránok v súlade so zákonnými ustanoveniami (GDPR, telekomunikačný zákon 2003) informovať o spôsobe, rozsahu a účele zhromažďovania a používania osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ webových stránok kladieme na ochranu údajov veľký dôraz as vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne av súlade so zákonnými ustanoveniami.

Zhromažďovanie a spracovávanie údajov

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v rámci ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ďalej zákona o ochrane osobných údajov a všetkých osobitných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov. Nižšie vás zoznamujeme so spôsobom, rozsahom a účelom zhromažďovania a spracovania údajov.

Príslušné osobné údaje, ktoré nám ako užívateľ webových stránok a/alebo klient v podobe vlastných informácií, napr. v rámci dotazu alebo za účelom uzavretia zmluvy poskytnete, vždy spracovávame na stanovený účel.

Cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na počítač návštevníka. Veľa cookies obsahuje takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačným identifikátorom cookies. Skladá sa zo sledu znakov, vďaka ktorým je možné webové stránky a server priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, kde sa cookie uloží. To navštíveným webovým stránkam a serverom umožňuje odlíšiť individuálny prehliadač subjektu údajov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Pomocou jednoznačného cookie ID je možné určitý internetový prehliadač znovu rozpoznať a identifikovať.

Vďaka používaniu cookies je možné používateľom týchto webových stránok poskytnúť užívateľsky prívetivé služby, ktoré by bez nasadenia cookies neboli možné.

Pomocou cookies je možné optimalizovať informácie a ponuky na našich webových stránkach v zmysle užívateľa. Rozlišujeme medzi 3 druhmi cookies: bezpodmienečne nevyhnutné cookies, ktoré zaisťujú základné funkcie webových stránok. Funkčné cookies na zabezpečenie výkonu webových stránok. Cielené cookies na zlepšenie užívateľského zážitku.

Analýza webových stránok

Na našich webových stránkach používame analytické nástroje na štatistické vyhodnocovanie používania našich webových stránok za účelom zlepšenia našej ponuky. Tieto nástroje sa používajú výhradne na základe vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Slúži na neustále zdokonaľovanie webových stránok, na zvyšovanie úspešnosti webovej prezentácie a na optimalizáciu ponuky.

Na našich webových stránkach používame Google Analytics. Ide o webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ďalej označovanú ako Google).

Pomocou cookies sa vytvárajú nasledujúce informácie spracovávané spoločnosťou Google: typ/verzia prehliadača, používaný operačný systém, predtým navštívená stránka, IP adresa, čas spojenia so serverom. Údaje sa spracovávajú a ukladajú v USA. Slúži na vyhodnocovanie používania webových stránok. Uložené cookies môžete kedykoľvek z vášho prehliadača vymazať.

Sociálne siete

Na našich webových stránkach sú vďaka pluginom a iframe sociálnych sietí integrované služby spoločnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

V čo najvyššej možnej miere sa snažíme zabrániť poskytovaniu údajov týmto službám. Až potom, keď na ikonu niektorej zo služieb kliknete, a tým ju aktívne spustíte, dochádza k poskytnutiu vašej IP adresy a cookies a služba dostáva informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili naše webové stránky. Ak ste v niektorej zo sociálnych sietí aktívne prihlásený, tieto informácie sa priradia k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme vás, že sami ani presne nevieme ani nemáme vplyv na to, ktoré údaje sa presne k danej službe dostanú. Aktiváciou a používaním pluginu sociálnej siete súhlasíte so súvisiacim poskytnutím osobných údajov vybranej službe.

Aktuálne informácie k spôsobu, účelu, rozsahu použitia a ochrane vašich údajov prostredníctvom týchto sietí a všetkých s tým súvisiacich práv nájdete na vyhlásení k ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na https://www.facebook.com/policy.php. Za úplnosť a správnosť týchto údajov nenesieme akúkoľvek zodpovednosť.

Údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • marketing & reklama
 • newsletter
 • objednanie newslettera
 • ponuky pracovných miest

Prevádzkovateľ webových stránok vám ponúka newsletter, v ktorom vás informuje o aktuálnych udalostiach a ponukách. Pokiaľ chcete newsletter objednať, musíte uviesť platnú emailovú adresu. Pokiaľ náš newsletter objednáte, poskytujete váš súhlas na automatizované spracovanie vašej emailovej adresy (a – ak ste ich uviedli – aj priezvisko, mená a dátumy narodenia). Za účelom tohto spracovania budú tieto údaje uložené a použité na zasielanie newslettera. Rovnako ukladáme aj vaše reakcie na newsletter.

Prevádzkovateľ webových stránok vám ponúka chatovú službu, pri ktorej obdržíte osobné a čiastočne automatizované poradenské služby. Pokiaľ chcete chatu využiť, musíte uviesť aspoň platnú emailovú adresu. Pokiaľ sa na chatovú službu obrátite, udeľujete váš súhlas na automatizované spracovanie vašej emailovej adresy (a – ak ste ich uviedli – aj priezvisko, mená a údajov k vašej spoločnosti alebo k výrobkom a službám využívaným vašou spoločnosťou). Za účelom tohto spracovania budú tieto údaje uložené a použité na poskytovanie interných služieb. Rovnako ukladáme priebeh chatu na riešenie servisných otázok a interným školiacim účelom.

Prevádzkovateľ webových stránok vám vo firme av pridružených spoločnostiach (sesterskej a dcérskej spoločnosti) ponúka pracovné miesta. Pokiaľ sa o niektoré z pracovných miest uchádzate, udeľujete váš súhlas k automatickému spracovaniu emailovej adresy, priezviska, mena a dátumu narodenia a ďalej prípadných dokumentov (životopis, motivačný list, vysvedčenie, doklady o dosiahnutej kvalifikácii, fotografie), údaje sa teda uložia a zaevidujú. Rovnako ukladáme vaše reakcie na naše odpovede týkajúce sa záujmu o vypísané pracovné miesto.

Nakladanie s kontaktnými údajmi / kontaktný formulár / e-mail

Pokiaľ sa na prevádzkovateľa webových stránok obrátite prostredníctvom ponúkanej kontaktnej možnosti, vaše údaje uložíme, aby sme ich mohli využiť pri spracovaní a zodpovedaní vašej otázky. Bez vášho súhlasu nebudú tieto údaje poskytnuté tretím osobám.

Prístupové údaje

Prevádzkovateľ webových stránok resp. ich poskytovateľ zhromažďuje údaje ohľadom prístupov na stránky a ukladá ich v logovacích súboroch na serveri. Zaznamenávajú sa nasledujúce údaje:

 • navštívené webové stránky
 • čas prístupu
 • objem prenášaných dát v bytoch
 • zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránky
 • používaný prehliadač
 • používaný operačný systém
 • používaná IP adresa

Zhromažďované údaje slúžia iba na štatistické účely a na skvalitňovanie našich webových stránok. Prevádzkovateľ webových stránok si však vyhradzuje, že logovacie súbory na serveri následne preverí v prípade, že by existovalo konkrétne podozrenie na neoprávnené používanie.

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosti vašich údajov v našich systémoch venujeme veľkú pozornosť. Naším cieľom je spravovať údaje s maximálnou starostlivosťou a urobiť všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli chránené pred stratou a zneužitím.

Pokiaľ by ste nás alebo našich spolupracovníkov chceli kontaktovať emailom, upozorňujeme, že tu nie je zaručená dôvernosť zasielaných informácií. Pokiaľ neurobíte žiadne zvláštne technické bezpečnostné opatrenia, obsah emailov môžu z technických dôvodov sledovať tretie osoby.

Využitie osobných údajov

Pokiaľ nám ako užívateľ našich webových stránok a/alebo klient poskytnete osobné údaje, použijeme ich výhradne na zodpovedanie vašich otázok, na realizáciu zmlúv a na technickú administráciu.

Tretím osobám odovzdávame alebo inak poskytujeme osobné údaje iba v prípade, že je to nevyhnutné za účelom realizácie zmluvy či fakturácie alebo pokiaľ ako užívateľ webových stránok/klient vopred udelíte svoj súhlas. Ako užívateľ webových stránok/klient máte právo udelený súhlas s účinkom do budúcnosti odvolať.

Ak ako používateľ webových stránok a/alebo klient súhlas s ukladaním odvoláte, pokiaľ vaše údaje už nie sú nevyhnutné na účel sledovaný uložením alebo pokiaľ je uloženie neprípustné z iných zákonných dôvodov, uložené osobné údaje vymažeme.

Transparentnosť a kontrola

Aby sme mohli čo najlepšie rozptýliť vaše individuálne pochybnosti týkajúce sa ochrany údajov, je naším cieľom presne objasniť, ktoré údaje zhromažďujeme. Môžete váš prehliadač taktiež nastaviť tak, že zablokujete všetky cookies vrátane cookies spojených s našimi službami, alebo tak, že akonáhle akékoľvek cookie použijeme, obdržíte príslušnú informáciu. Radi by sme vás však upozornili, že pokiaľ pri sebe cookies deaktivujete, je možné, že naše služby nebudú riadne fungovať. V takom prípade napríklad nie sme schopní uložiť vaše preferované jazykové nastavenia.

Informácie, oprava, výmaz

Na základe písomnej otázky vám kedykoľvek poskytneme informácie ohľadom osobných údajov uložených k vašej osobe. S vašimi otázkami sa, prosím, obracajte na gdpr@delikomat.sk

Pokiaľ by údaje, ktoré spracovávame, neboli správne, informujte nás, prosím. Okamžite ich opravíme a budeme vás o tom informovať.

Pokiaľ si už neželáte, aby sme vaše údaje spracovávali, žiadame vás o vyplnenie dotazníka. Vaše údaje samozrejme obratom zmažeme a budeme vás o tom informovať. Ak by výmazu odporovali naliehavé právne dôvody, dostanete od nás príslušné oznámenie.

Okrem toho máte právo na obmedzenie spracovania a poskytovania údajov.

Ak by ste boli toho názoru, že pri spracovaní vašich údajov porušujeme české alebo európske právo týkajúce sa ochrany údajov, a tak aj vaše práva, žiadame vás, aby ste nás kontaktovali na objasnenie prípadných otázok. Samozrejme ste tiež oprávnení podať sťažnosť na úrade na ochranu údajov alebo na európskom dozornom úrade resp. dovolávať sa na súd.

Aktualizácia tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade potreby prispôsobiť technickému vývoju a právnym zmenám či aktualizovať v súvislosti s ponukou nových služieb alebo produktov. Aktuálna verzia bude zverejnená na týchto webových stránkach.

(Aktualizované 1. januára 2022)