Preferencie súborov cookie

Politika ochrany údajov

Spoločnosti café+co Österreich Automaten-Catering und Betriebsverpflegung Ges.m.b.H a spoločnosti café+co International Holding GmbH („café+co“)

Vo všetkých oblastiach našej obchodnej činnosti pracujeme dennodenne s dôvernými, čiastočne dokonca chúlostivými informáciami. Na starostlivé zaobchádzanie s údajmi kladieme veľký dôraz. Preto sa riadime platnými ustanoveniami na ochranu údajov. S vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne.

Rozsah platnosti

Toto vyhlásenie na ochranu osobných údajov má používateľa týchto webových stránok v súlade so zákonnými ustanoveniami (GDPR, telekomunikačný zákon 2003) informovať o spôsobe, rozsahu a účele zhromažďovania a používania osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ webových stránok kladieme na ochranu údajov veľký dôraz a s vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne a v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Zhromažďovanie a spracovanie údajov

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne v rámci ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ďalej zákona o ochrane osobných údajov a všetkých osobitných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov. Nižšie vás zoznamujeme so spôsobom, rozsahom a účelom zhromažďovania a spracovania údajov.

Príslušné osobné údaje, ktoré nám ako používateľ webových stránok a/alebo klient v podobe vlastných informácií, napr. v rámci otázky alebo s cieľom uzatvorenia zmluvy poskytnete, vždy spracovávame na stanovený účel.

Cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na počítač návštevníka. Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačný identifikátor cookies. Skladá sa zo sledu znakov, vďaka ktorým je možné webové stránky a server priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, kde sa cookie uloží. To navštíveným webovým stránkam a serverom umožňuje odlíšiť individuálny prehliadač subjektu údajov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Pomocou jednoznačného cookie ID je možné určitý internetový prehliadač znovu rozpoznať a identifikovať.

Vďaka používaniu cookies možno používateľom týchto webových stránok poskytnúť používateľsky prívetivé služby, ktoré by bez nasadenia cookies neboli možné.

Pomocou cookies možno informácie a ponuky na našich webových stránkach optimalizovať v zmysle používateľa. Rozlišujeme medzi 3 druhmi cookies:

 • Bezpodmienečne nutné cookies, ktoré zaisťujú základné funkcie webových stránok.
 • Funkčné cookies na zabezpečenie výkonu webových stránok.
 • Cielené cookies na zlepšenie používateľského zážitku.

Ktoré cookies sa používajú?

  •  Facebook,
  •  WordPress,
  •  Livechatinc.

Analýza webových stránok

Na našich webových stránkach používame analytické nástroje na štatistické vyhodnocovanie používania našich webových stránok s cieľom zlepšenia našej ponuky. Tieto nástroje sa používajú výlučne na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Slúžia na ustavičné zdokonaľovanie webových stránok, na zvyšovanie úspešnosti webovej prezentácie a na optimalizáciu ponúk.

Na našich webových stránkach používame Google Analytics. Ide o webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. (https://www.google.at/intl/ de_at/about) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ďalej označovanú ako Google).

Pomocou cookies sa vytvárajú nasledujúce informácie spracovávané spoločnosťou Google: typ/verzia prehliadača, používaný operačný systém, skôr navštívená stránka, IP adresa, čas spojenia so serverom. Údaje sa spracovávajú a ukladajú v USA. Slúžia na vyhodnocovanie používanie webových stránok. Uložené cookies môžete hocikedy z vášho prehliadača vymazať.

Sociálne siete

Na našich webových stránkach sú vďaka pluginom a iframe sociálnych sietí integrované služby spoločnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

V maximálne možnej miere sa snažíme zabrániť poskytovaniu údajov týmto službám. Až po kliknutí na ikonu niektorej zo služieb, čím ju aktívne spustíte, dochádza k poskytnutiu vašej IP adresy a cookies a služba dostáva informáciu, že ste s vašou IP adresou navštívili naše webové stránky. Pokiaľ ste v niektorej zo sociálnych sietí aktívne prihlásení, priradia sa tieto informácie k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme vás, že sami ani presne nevieme ani nemáme vplyv na to, ktoré údaje sa presne k danej službe dostanú. Aktiváciou a používaním pluginu sociálnej siete súhlasíte so súvisiacim poskytnutím osobných údajov vybranej službe.

Aktuálne informácie o spôsobe, účele, rozsahu použitia a ochrane vašich údajov prostredníctvom týchto sietí a všetkých s tým súvisiacich práv nájdete vo vyhlásení na ochranu osobných údajov spoločnosti Facebook na https://www.facebook.com/policy.php. Za úplnosť a správnosť týchto údajov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • marketing & reklama,
 • newsletter,
 • objednanie newslettera,
 • služba live chat,
 • ponuky pracovných miest.

Prevádzkovateľ webových stránok vám ponúka newsletter, v ktorom vás informuje o aktuálnych udalostiach a ponukách. Ak si želáte newsletter objednať, musíte uviesť platnú e-mailovú adresu. Pokiaľ si náš newsletter objednáte, poskytujete svoj súhlas s automatizovaným spracovaním vašej emailovej adresy (a – v prípade, že ste ich uviedli – aj priezviska, mena a dátumu narodenia). Pre potreby tohto spracovania budú tieto údaje uložené a použité na zasielanie newslettera. Takisto ukladáme aj vaše reakcie na newsletter.

Prevádzkovateľ webových stránok vám ponúka chatovú službu, pri ktorej získate osobné a čiastočne automatizované poradenské služby. Ak chcete chat využiť, musíte uviesť aspoň platnú e-mailovú adresu. V prípade, že sa na chatovú službu obrátite, udeľujete svoj súhlas s automatizovaným spracovaním vašej
e-mailovej adresy (a – v prípade, že ste ich uviedli – aj priezviska, mena a údajov o vašej spoločnosti alebo o výrobkoch a službách využívaných vašou spoločnosťou). Pre potreby tohto spracovania budú tieto údaje uložené a použité na poskytovanie interných služieb. Taktiež ukladáme priebeh chatu kvôli riešeniu servisných otázok a na interné školiace účely.

Prevádzkovateľ webových stránok vám vo firme a v pridružených spoločnostiach (sesterskej a dcérskej spoločnosti) ponúka pracovné miesta. Ak sa o niektoré z pracovných miest uchádzate, udeľujete svoj súhlas s automatickým spracovaním e-mailovej adresy, priezviska, mena a dátumu narodenia a ďalej prípadných dokumentov (životopis, motivačný list, vysvedčenia, doklady o dosiahnutej kvalifikácii, fotografia), údaje sa teda uložia a zaevidujú. Tiež ukladáme vaše reakcie na naše odpovede týkajúce sa záujmu o inzerované pracovné miesto.

Údaje sa spracovávajú na našich serveroch v Rakúsku.

Nakladanie s kontaktnými údajmi/kontaktný formulár/e-mail

V prípade, že sa na prevádzkovateľa webových stránok obrátite prostredníctvom ponúkanej kontaktnej možnosti, vaše údaje uložíme, aby sme ich mohli využiť pri spracovaní a zodpovedaní vašej otázky. Bez vášho súhlasu nebudú tieto údaje poskytnuté tretím osobám.

Prístupové údaje

Prevádzkovateľ webových stránok resp. ich poskytovateľ zhromažďuje údaje týkajúce sa prístupov na stránky a ukladá ich v logovacích súboroch na serveri. Zaznamenávajú sa nasledujúce údaje:

 • navštívené webové stránky,
 • čas prístupu,
 • objem prenášaných dát v bytoch,
 • zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránky,
 • používaný prehliadač,
 • používaný operačný systém,
 • používaná IP adresa.

Zhromažďované údaje slúžia len na štatistické účely a na skvalitňovanie našich webových stránok. Prevádzkovateľ webových stránok si však vyhradzuje, že logovacie súbory na serveri následne preverí v prípade, že by existovalo konkrétne podozrenie na neoprávnené používanie.

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosti vašich údajov v našich systémoch venujeme veľkú pozornosť. Naším cieľom je spravovať údaje s maximálnou pozornosťou a uskutočniť všetky nutné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na to, aby vaše osobné údaje boli chránené pred stratou a zneužitím.

Prístup na takmer všetky naše webové stránky je v prípade, že váš prehliadač podporuje SSL, chránený systémom HTTPS. To znamená, že komunikácia medzi vaším koncovým zariadením a našimi servermi sa kóduje. Pokiaľ by ste nás alebo našich spolupracovníkov chceli kontaktovať e-mailom, upozorňujeme, že tu nie je zaručená dôvernosť zasielaných informácií. Ak neurobíte žiadne špeciálne technické bezpečnostné opatrenia, obsah e-mailov môžu z technických dôvodov sledovať tretie osoby.

Využitie osobných údajov

Pokiaľ nám ako používateľ našich webových stránok a/alebo klient poskytnete osobné údaje, použijeme ich výlučne na zodpovedanie vašich otázok, na realizáciu zmlúv a na technickú administráciu.

Tretím osobám poskytujeme alebo inak umožňujeme prístup k osobným údajom len v prípade, že je to nutné pre potreby realizácie zmluvy či fakturácie alebo pokiaľ ako používateľ webových stránok/klient vopred udelíte svoj súhlas. Ako používateľ webových stránok/klient máte právo udelený súhlas s účinkom do budúcnosti odvolať.

V prípade, že ako používateľ webových stránok a/alebo klient súhlas s ukladaním odvoláte, pokiaľ vaše údaje už nie sú nutné na účely sledované uložením alebo pokiaľ je uloženie neprípustné z iných zákonných dôvodov, uložené osobné údaje vymažeme.

Prehľadnosť a kontrola

Aby sme mohli čo najlepšie rozptýliť vaše individuálne pochybnosti týkajúce sa ochrany údajov, je naším cieľom presne objasniť, ktoré údaje zhromažďujeme. Môžete svoj prehliadač tiež nastaviť tak, že zablokujete všetky cookies vrátane cookies spojených s našimi službami, alebo tak, že len čo akékoľvek cookie použijeme, dostanete príslušnú informáciu. Radi by sme vás však upozornili, že ak u seba cookies deaktivujete, je možné, že naše služby nebudú riadne fungovať. V takom prípade napríklad nie sme schopní uložiť vaše preferované jazykové nastavenia.

Informácie, oprava, výmaz

Na základe písomnej otázky vám kedykoľvek poskytneme informácie týkajúce sa osobných údajov uložených o vašej osobe. So svojimi otázkami sa, prosím, obracajte na gdpr@delikomat.sk

Pokiaľ by údaje, ktoré spracovávame, neboli správne, informujte nás, prosím. Okamžite ich opravíme a budeme vás o tom informovať.

Ak si už neželáte, aby sme vaše údaje spracovávali, žiadame vás o neformálnu správu. Vaše údaje samozrejme ihneď vymažeme a budeme vás o tom informovať. Pokiaľ by výmazu bránili naliehavé právne dôvody, pošleme vám príslušné oznámenie.

Okrem toho máte právo na obmedzenie spracovania a poskytovania údajov.

Ak by ste boli presvedčení, že pri spracovaní vašich údajov porušujeme rakúske alebo európske právo týkajúce sa ochrany údajov, ako aj práva vaše, žiadame vás, aby ste nás kontaktovali kvôli objasneniu prípadných otázok. Samozrejme ste tiež oprávnení podať sťažnosť úradu na ochranu údajov alebo európskemu dozornému úradu resp. dovolávať sa na súd.

Aktualizácia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v prípade potreby prispôsobiť technickému vývoju a právnym zmenám či aktualizovať v súvislosti s ponukou nových služieb alebo produktov. Aktuálna verzia bude zverejnená na týchto webových stránkach.

(Stav k 25. máju 2018)